نرخ سکه تمامقیمتتغییر[1]کمترینبیشتریناختلاف با نقدی تا سررسیدنرخ تسویهحجم
نقدی9,360,000(0.00%) 09,300,0009,380,000(0.00%) 0---
اسفند 13939,110,000(0.00%) 09,110,0009,110,000(-2.67%) -250,000-209,072,3550
اردیبهشت 13949,330,000(0.00%) 09,330,0009,330,000(-0.32%) -30,000449,331,4480
تیر 13949,525,000(0.00%) 09,525,0009,525,000(1.76%) 165,0001069,520,5520
شهریور 13949,740,000(0.00%) 09,740,0009,740,000(4.06%) 380,0001689,721,6180
آبان 13949,985,000(0.00%) 09,985,0009,985,000(6.68%) 625,0002299,943,8280
بر اساس طلا9,395,060(0.00%) 0--(0.37%) 35,060---
نسبت سکه آتیاسفند 1393اردیبهشت 1394تیر 1394شهریور 1394آبان 1394
اسفند 1393(0.00%) 0(-2.36%) -220,000(-4.36%) -415,000(-6.47%) -630,000(-8.76%) -875,000
اردیبهشت 1394(2.41%) 220,000(0.00%) 0(-2.05%) -195,000(-4.21%) -410,000(-6.56%) -655,000
تیر 1394(4.56%) 415,000(2.09%) 195,000(0.00%) 0(-2.21%) -215,000(-4.61%) -460,000
شهریور 1394(6.92%) 630,000(4.39%) 410,000(2.26%) 215,000(0.00%) 0(-2.45%) -245,000
آبان 1394(9.60%) 875,000(7.02%) 655,000(4.83%) 460,000(2.52%) 245,000(0.00%) 0
سکه آتی تکمیلیآفست نقدیسود وجه تضمینیآربیتراژ خریدآربیتراژ فروشلوریج
ماهسالماهسالماهسالماهسال
اسفند 13934.01%48.73%17.85%217.18%-5.17%-62.84%3.27%39.81%4.3
اردیبهشت 1394-0.22%-2.65%-0.98%-11.86%0.28%3.43%-0.18%-2.17%4.4
تیر 13940.50%6.06%2.22%27.07%-0.64%-7.83%0.41%4.96%4.5
شهریور 13940.73%8.82%3.23%39.32%-0.93%-11.37%0.59%7.20%4.6
آبان 13940.88%10.65%3.90%47.43%-1.13%-13.72%0.71%8.69%4.8
نمودارلحظه ایروزانهماهانه
نمودار خطیسکه تمام | دلار | طلا
کندل استیک [؟]سکه تمام | دلار | طلاسکه تمام | دلار | طلا
نرخفروشتغییر
دلار بانکی غیر مرجع24,790(0.00%) 0
انس1,203.80(-0.05%) -0.60
مثقال طلا4,170,000(0.00%) 0
گرم طلا 18962,650(0.00%) 0
سکه بهار آزادی9,410,000(0.00%) 0
سکه امامی9,360,000(0.00%) 0
سکه نیم5,270,000(0.00%) 0
سکه ربع2,800,000(0.00%) 0
سکه گرمی1,820,000(0.00%) 0
صندوق اسپایدر737.24(0.00%) 0.00
شاخص بورس65,175.10(0.00%) 0.00
وجه تضمینی2,100,000(0.00%) 0
از تغییر سکه نقدی 1 روز، 16 ساعت، 47 دقیقه و 56 ثانیه
از تغییر انس 1 دقیقه و 59 ثانیه

AD
نمایش تمام آگهی ها
از تغییر قیمت اسفند 17 روز، 13 ساعت، 51 دقیقه و 0 ثانیه
از تغییر قیمت اردیبهشت 1 روز، 17 ساعت، 51 دقیقه و 59 ثانیه
از تغییر قیمت تیر 1 روز، 17 ساعت، 52 دقیقه و 59 ثانیه
از تغییر قیمت شهریور 1 روز، 17 ساعت، 50 دقیقه و 59 ثانیه
از تغییر قیمت آبان 1 روز، 17 ساعت، 50 دقیقه و 58 ثانیه