نرخ سکه تمامقیمتتغییر[1]کمترینبیشتریناختلاف با نقدی تا سررسیدنرخ تسویهحجم
نقدی8,950,000(-0.11%) -10,0008,945,0008,980,000(0.00%) 0---
اردیبهشت 13949,505,000(0.00%) 09,505,0009,505,000(6.20%) 555,000-489,503,1280
تیر 13948,950,000(-0.22%) -20,0008,940,0008,975,000(0.00%) 0138,955,8872,030
شهریور 13949,000,000(-0.39%) -35,0008,980,0009,035,000(0.56%) 50,000758,997,246690
دی 13949,200,000(-0.38%) -35,0009,185,0009,245,000(2.79%) 250,0001969,203,39622,450
بر اساس طلا8,948,960(-0.25%) -22,530--(-0.01%) -1,040---
نسبت سکه آتیاردیبهشت 1394تیر 1394شهریور 1394دی 1394
اردیبهشت 1394(0.00%) 0(6.20%) 555,000(5.61%) 505,000(3.32%) 305,000
تیر 1394(-5.84%) -555,000(0.00%) 0(-0.56%) -50,000(-2.72%) -250,000
شهریور 1394(-5.31%) -505,000(0.56%) 50,000(0.00%) 0(-2.17%) -200,000
دی 1394(-3.21%) -305,000(2.79%) 250,000(2.22%) 200,000(0.00%) 0
سکه آتی تکمیلیآفست نقدیسود وجه تضمینیآربیتراژ خریدآربیتراژ فروشلوریج
ماهسالماهسالماهسالماهسال
اردیبهشت 1394-3.88%-47.15%-16.52%-200.98%5.06%61.61%-3.14%-38.19%4.5
تیر 13940.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.3
شهریور 13940.22%2.73%0.95%11.58%-0.29%-3.55%0.18%2.20%4.3
دی 13940.43%5.20%1.82%22.16%-0.56%-6.80%0.35%4.21%4.4
نمودارلحظه ایروزانهماهانه
نمودار خطیسکه تمام | دلار | طلا
کندل استیک [؟]سکه تمام | دلار | طلاسکه تمام | دلار | طلا
نرخفروشتغییر
دلار بانکی غیر مرجع24,790(0.00%) 0
انس1,169.30(0.00%) 0.00
مثقال طلا3,972,000(-0.25%) -10,000
گرم طلا 18916,940(-0.25%) -2,310
سکه بهار آزادی8,940,000(-0.22%) -20,000
سکه امامی8,950,000(-0.11%) -10,000
سکه نیم4,570,000(0.22%) 10,000
سکه ربع2,570,000(0.00%) 0
سکه گرمی1,680,000(0.00%) 0
صندوق اسپایدر709.65(0.00%) 0.00
شاخص بورس64,861.80(-0.09%) -60.80
وجه تضمینی2,100,000(0.00%) 0
از تغییر سکه نقدی 1 ساعت، 3 دقیقه و 25 ثانیه
از تغییر انس 18 ساعت، 46 دقیقه و 58 ثانیه

AD
نمایش تمام آگهی ها
از تغییر قیمت اردیبهشت 47 روز، 22 ساعت، 17 دقیقه و 2 ثانیه
از تغییر قیمت تیر 5 دقیقه و 59 ثانیه
از تغییر قیمت شهریور 17 دقیقه و 56 ثانیه
از تغییر قیمت دی 2 دقیقه و 2 ثانیه