نرخ سکه تمامقیمتتغییر[1]کمترینبیشتریناختلاف با نقدی تا سررسیدنرخ تسویهحجم
نقدی9,080,000(0.00%) 09,050,0009,080,000(0.00%) 0---
آبان 13949,170,000(0.00%) 09,170,0009,170,000(0.99%) 90,000-7419,188,0220
دی 13949,105,000(0.00%) 09,105,0009,105,000(0.28%) 25,000489,094,5980
اسفند 13949,125,000(0.00%) 09,125,0009,125,000(0.50%) 45,0001039,127,8130
اردیبهشت 13959,165,000(0.00%) 09,165,0009,165,000(0.94%) 85,0001689,154,3190
تیر 13959,220,000(0.00%) 09,220,0009,220,000(1.54%) 140,0002309,212,9220
بر اساس طلا9,050,350(0.00%) 0--(-0.33%) -29,650---
نسبت سکه آتیآبان 1394دی 1394اسفند 1394اردیبهشت 1395تیر 1395
آبان 1394(0.00%) 0(0.71%) 65,000(0.49%) 45,000(0.05%) 5,000(-0.54%) -50,000
دی 1394(-0.71%) -65,000(0.00%) 0(-0.22%) -20,000(-0.65%) -60,000(-1.25%) -115,000
اسفند 1394(-0.49%) -45,000(0.22%) 20,000(0.00%) 0(-0.44%) -40,000(-1.03%) -95,000
اردیبهشت 1395(-0.05%) -5,000(0.66%) 60,000(0.44%) 40,000(0.00%) 0(-0.60%) -55,000
تیر 1395(0.55%) 50,000(1.26%) 115,000(1.04%) 95,000(0.60%) 55,000(0.00%) 0
سکه آتی تکمیلیآفست نقدیسود وجه تضمینیآربیتراژ خریدآربیتراژ فروشلوریج
ماهسالماهسالماهسالماهسال
آبان 1394-0.04%-0.49%-0.17%-2.11%0.05%0.64%-0.03%-0.40%4.4
دی 13940.18%2.13%0.74%9.05%-0.22%-2.72%0.14%1.70%4.3
اسفند 13940.15%1.77%0.62%7.58%-0.19%-2.28%0.12%1.43%4.3
اردیبهشت 13950.17%2.04%0.72%8.80%-0.22%-2.65%0.14%1.65%4.4
تیر 13950.20%2.44%0.87%10.59%-0.26%-3.18%0.16%1.99%4.4
نمودارلحظه ایروزانهماهانه
نمودار خطیسکه تمام | دلار | طلا
کندل استیک [؟]سکه تمام | دلار | طلاسکه تمام | دلار | طلا
نرخفروشتغییر
دلار بانکی غیر مرجع24,790(0.00%) 0
انس1,057.60(0.00%) 0.00
مثقال طلا4,017,000(0.00%) 0
گرم طلا 18927,330(0.00%) 0
سکه بهار آزادی9,060,000(0.00%) 0
سکه امامی9,080,000(0.00%) 0
سکه نیم4,580,000(0.00%) 0
سکه ربع2,520,000(0.00%) 0
سکه گرمی1,660,000(0.00%) 0
صندوق اسپایدر654.80(0.00%) 0.00
شاخص بورس62,734.60(0.00%) 0.00
وجه تضمینی2,100,000(0.00%) 0
از تغییر سکه نقدی 13 ساعت، 29 دقیقه و 3 ثانیه
از تغییر انس 1 روز، 10 ساعت، 21 دقیقه و 59 ثانیه

AD
نمایش تمام آگهی ها
از تغییر قیمت آبان 12 روز، 13 ساعت، 38 دقیقه و 59 ثانیه
از تغییر قیمت دی 13 ساعت، 41 دقیقه و 0 ثانیه
از تغییر قیمت اسفند 13 ساعت، 39 دقیقه و 59 ثانیه
از تغییر قیمت اردیبهشت 13 ساعت، 42 دقیقه و 57 ثانیه
از تغییر قیمت تیر 13 ساعت، 38 دقیقه و 40 ثانیه