نرخ سکه تمامقیمتتغییر[1]کمترینبیشتریناختلاف با نقدی تا سررسیدنرخ تسویهحجم
نقدی9,243,000(0.00%) 09,228,0009,245,000(0.00%) 0---
شهریور 13939,400,000(0.00%) 09,400,0009,400,000(1.70%) 157,000-449,360,2780
آبان 13939,240,000(0.00%) 09,240,0009,240,000(-0.03%) -3,000169,234,5390
دی 13939,310,000(0.00%) 09,310,0009,310,000(0.72%) 67,000769,320,1090
اسفند 13939,470,000(0.00%) 09,470,0009,470,000(2.46%) 227,0001319,474,8080
اردیبهشت 13949,700,000(0.00%) 09,700,0009,700,000(4.94%) 457,0001969,693,9770
بر اساس طلا9,237,350(0.00%) 0--(-0.06%) -5,650---
نسبت سکه آتیشهریور 1393آبان 1393دی 1393اسفند 1393اردیبهشت 1394
شهریور 1393(0.00%) 0(1.73%) 160,000(0.97%) 90,000(-0.74%) -70,000(-3.09%) -300,000
آبان 1393(-1.70%) -160,000(0.00%) 0(-0.75%) -70,000(-2.43%) -230,000(-4.74%) -460,000
دی 1393(-0.96%) -90,000(0.76%) 70,000(0.00%) 0(-1.69%) -160,000(-4.02%) -390,000
اسفند 1393(0.74%) 70,000(2.49%) 230,000(1.72%) 160,000(0.00%) 0(-2.37%) -230,000
اردیبهشت 1394(3.19%) 300,000(4.98%) 460,000(4.19%) 390,000(2.43%) 230,000(0.00%) 0
سکه آتی تکمیلیآفست نقدیسود وجه تضمینیآربیتراژ خریدآربیتراژ فروشلوریج
ماهسالماهسالماهسالماهسال
شهریور 1393-1.16%-14.10%-5.10%-62.05%1.50%18.23%-0.94%-11.48%4.5
آبان 1393-0.06%-0.68%-0.26%-3.19%0.08%0.96%-0.05%-0.60%4.4
دی 13930.28%3.46%1.26%15.32%-0.37%-4.50%0.23%2.84%4.4
اسفند 13930.56%6.85%2.48%30.12%-0.73%-8.85%0.46%5.58%4.5
اردیبهشت 13940.76%9.20%3.33%40.52%-0.98%-11.91%0.62%7.50%4.6
نمودارلحظه ایروزانهماهانه
نمودار خطیسکه تمام | دلار | طلا
کندل استیک [؟]سکه تمام | دلار | طلاسکه تمام | دلار | طلا
نرخفروشتغییر
دلار بانکی غیر مرجع24,790(0.00%) 0
انس1,173.90(0.18%) 2.10
مثقال طلا4,100,000(0.00%) 0
گرم طلا 18946,490(0.00%) 0
سکه بهار آزادی9,235,000(0.00%) 0
سکه امامی9,243,000(0.00%) 0
سکه نیم4,640,000(0.00%) 0
سکه ربع2,520,000(0.00%) 0
سکه گرمی1,680,000(0.00%) 0
صندوق اسپایدر741.20(0.00%) 0.00
شاخص بورس71,643.70(0.00%) 0.00
وجه تضمینی2,100,000(0.00%) 0
از تغییر سکه نقدی 1 روز، 17 ساعت، 48 دقیقه و 24 ثانیه
از تغییر انس 7 ساعت، 9 دقیقه و 58 ثانیه

AD
نمایش تمام آگهی ها
از تغییر قیمت شهریور 44 روز، 15 ساعت، 4 دقیقه و 55 ثانیه
از تغییر قیمت آبان 1 روز، 16 ساعت، 18 دقیقه و 58 ثانیه
از تغییر قیمت دی 1 روز، 15 ساعت، 53 دقیقه و 58 ثانیه
از تغییر قیمت اسفند 1 روز، 15 ساعت، 53 دقیقه و 57 ثانیه
از تغییر قیمت اردیبهشت 1 روز، 15 ساعت، 52 دقیقه و 57 ثانیه