نرخ سکه تمامقیمتتغییر[1]کمترینبیشتریناختلاف با نقدی تا سررسیدنرخ تسویهحجم
نقدی9,900,000(0.00%) 09,900,0009,990,000(0.00%) 0---
اسفند 13939,955,000(0.00%) 09,955,0009,955,000(0.56%) 55,000139,991,0470
اردیبهشت 139410,190,000(0.00%) 010,190,00010,190,000(2.93%) 290,0007810,223,2390
تیر 139410,535,000(0.00%) 010,535,00010,535,000(6.41%) 635,00014010,579,0710
شهریور 139410,960,000(0.00%) 010,960,00010,960,000(10.71%) 1,060,00020211,002,7420
بر اساس طلا9,856,930(0.00%) 0--(-0.44%) -43,070---
نسبت سکه آتیاسفند 1393اردیبهشت 1394تیر 1394شهریور 1394
اسفند 1393(0.00%) 0(-2.31%) -235,000(-5.51%) -580,000(-9.17%) -1,005,000
اردیبهشت 1394(2.36%) 235,000(0.00%) 0(-3.27%) -345,000(-7.03%) -770,000
تیر 1394(5.83%) 580,000(3.39%) 345,000(0.00%) 0(-3.88%) -425,000
شهریور 1394(10.10%) 1,005,000(7.56%) 770,000(4.03%) 425,000(0.00%) 0
سکه آتی تکمیلیآفست نقدیسود وجه تضمینیآربیتراژ خریدآربیتراژ فروشلوریج
ماهسالماهسالماهسالماهسال
اسفند 13931.29%15.72%6.05%73.56%-1.63%-19.80%1.06%12.87%4.7
اردیبهشت 13941.13%13.71%5.31%64.62%-1.43%-17.40%0.93%11.31%4.9
تیر 13941.37%16.71%6.48%78.84%-1.74%-21.22%1.13%13.80%5.0
شهریور 13941.59%19.35%7.50%91.21%-2.02%-24.56%1.31%15.96%5.2
نمودارلحظه ایروزانهماهانه
نمودار خطیسکه تمام | دلار | طلا
کندل استیک [؟]سکه تمام | دلار | طلاسکه تمام | دلار | طلا
نرخفروشتغییر
دلار بانکی غیر مرجع24,790(0.00%) 0
انس1,210.20(0.06%) 0.70
مثقال طلا4,375,000(0.00%) 0
گرم طلا 181,010,000(0.00%) 0
سکه بهار آزادی9,850,000(0.00%) 0
سکه امامی9,900,000(0.00%) 0
سکه نیم5,170,000(0.00%) 0
سکه ربع2,870,000(0.00%) 0
سکه گرمی1,800,000(0.00%) 0
صندوق اسپایدر771.25(0.00%) 0.00
شاخص بورس64,525.80(0.00%) 0.00
وجه تضمینی2,100,000(0.00%) 0
از تغییر سکه نقدی 8 ساعت، 41 دقیقه و 51 ثانیه
از تغییر انس 38 دقیقه و 59 ثانیه

AD
نمایش تمام آگهی ها
از تغییر قیمت اسفند 10 ساعت، 23 دقیقه و 59 ثانیه
از تغییر قیمت اردیبهشت 10 ساعت، 54 دقیقه و 59 ثانیه
از تغییر قیمت تیر 10 ساعت، 24 دقیقه و 59 ثانیه
از تغییر قیمت شهریور 10 ساعت، 23 دقیقه و 59 ثانیه